Proponuję również organizację wiosenno-letniego Pikniku Profilaktycznego - masowej imprezy plenerowej - dostarczając scenę, światła, nagłośnienie, agregat prądotwórczy, oraz przede wszystkim, obok własnego koncertu, zapewniając obecność innych czołowych Artystów, biorących udział w działaniach profilaktycznych w Polsce. Piknik Profilaktyczny, w sposób dostępny dla wszystkich członków lokalnej społeczności, przybliża problematykę profilaktyki alkoholowej oraz narkotykowej, włączając w to zagrożenia związane z paleniem tytoniu. Artyści, biorący udział w wydarzeniu, skupiają się nie tylko na zagrożeniach związanych z używkami, ale również ukazują sposoby uniknięcia bądź wyjścia z nałogu czy uzależnienia. Czynią to poprzez łączenie formy koncertowej z prelekcją – w formie atrakcyjnej i dostępnej dla publiczności w różnym wieku oraz z różną świadomością istniejących zagrożeń. Podczas Pikniku Profilaktycznego mile widziana jest obecność lokalnych przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działalność profilaktyczną: wydziałów edukacji i spraw społecznych, referatów profilaktyki społecznej i pomocy dla uczniów, czy gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, wraz z przygotowanymi przez te instytucje materiałami. Przedstawienie szczegółowego kosztorysu jest uzależnione od warunków techniczno-sprzętowych. Oto przykład: scena o wymiarach 6x5 m wraz z zadaszeniem, nagłośnienie o mocy 2x4 KW, oświetlenie sceniczne 15 KW, trzech Artystów wykonujących muzykę na żywo (są to m.in. wokaliści mający na koncie współpracę z gwiazdami polskiego rocka - Jarek Wajk z Oddziału Zamkniętego, Jacek Dewódzki z Dżemu, Gabriel Fleszar czy Pomysłodawca Pikników - Wojtek Kubiak) solo i z towarzyszeniem zaproszonych muzyków. Dj grający muzykę dostosowaną do profilu imprezy.

Czas trwania Pikniku Profilaktycznego - sześć godzin. Preferowana pora to godziny 12:00 – 18:00 lub 14:00 - 20:00, dzięki czemu Piknik Profilaktyczny staje się dostępny dla rodzin z dziećmi.

Piknik Profilaktyczny, zorganizowany za ułamek ceny zaproszenia popowego wykonawcy, jest atrakcyjną alternatywą dla lokalnej społeczności, łączącą rozrywkę na najwyższym poziomie, prezentowaną przez Artystów niejednokrotnie kultowych, z uniwersalnym przesłaniem, że życie ludzkie jest bezcenne, i jako takie powinno być chronione i szanowane

PLENEROWE PIKNIKI PROFILAKTYCZNE

Kliknij, by powiększyć