Z dumą ogłaszam światu, że 20 kwietnia 2013 roku otrzymałem certyfikat Wspiera Nas PaT.

Oto co na temat certyfikatu piszą jego twórcy:

Certyfikat „Wspiera nas PaT” to dokument przyznawany od 2009 roku przez Impresariat programu „Profilaktyka a Teatr” najciekawszym projektom profilaktyczno-artystycznym w całej Polsce. Warunkiem otrzymania go jest realizacja przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym z wykorzystaniem narzędzia teatru. Działanie powinno być przeprowadzone z bezpośrednim bądź pośrednim udziałem Policji. Certyfikat to wyraz uznania dla zrozumienia potrzeb profilaktyki i dla aktywnego jej propagowania przez sztukę.

CERTYFIKAT PaT - PROFILAKTYKA A TY

Kliknij, by zobaczyć mój Certyfikat PaT

Kliknij, by przejść do strony Akcji Profilaktyka a Ty, organizowanej przez Komendę Główną Policji